Tag Archives: Youth rally

YOUTH VOTE 2010 – Bangon Kabataan!

30 Apr


A MESSAGE FROM BANGON KABATAAN:

“Bangon Kabataan: Hamon para sa Pagbabago ng Bayan”
Historic Human Chain along Bay Walk (Roxas Blvd.)

H – onest
O – rderly
P – eaceful
E – lections

Continue reading