Tag Archives: terror

Sining, Saklaw at Gampanin ng Retorika

10 Apr
Third term. 8 ocklock to 9:00 filip13
First class ko at as usual lagi ako wala breakfast during this peak hours. At b407, i sat by the third row seating with my former blockmates Benj and Andrew (who else would i sit by? )si Mrs Emma Sison ang nakita kong pumasok noong tumunog ang bell.Nakikita ko siyang naglalakad sa hallways ng school, binabati ng mga estudyante,  kilala siya bilang isa sa mga pinakamatagal na sa DLS-CSB (ayon sa kaniyang pahayag)at isa rin sa mga matatapang at istriktong guro batay sa opinyon ng mga estudyante at maging sa aking impresyon sa kaniyang pananalita, kilos at ilang pang mga aspeto.