Tag Archives: BENILDE

Sining, Saklaw at Gampanin ng Retorika

10 Apr
Third term. 8 ocklock to 9:00 filip13
First class ko at as usual lagi ako wala breakfast during this peak hours. At b407, i sat by the third row seating with my former blockmates Benj and Andrew (who else would i sit by? )si Mrs Emma Sison ang nakita kong pumasok noong tumunog ang bell.Nakikita ko siyang naglalakad sa hallways ng school, binabati ng mga estudyante,  kilala siya bilang isa sa mga pinakamatagal na sa DLS-CSB (ayon sa kaniyang pahayag)at isa rin sa mga matatapang at istriktong guro batay sa opinyon ng mga estudyante at maging sa aking impresyon sa kaniyang pananalita, kilos at ilang pang mga aspeto.

It is who we are today and tomorrow!

24 Feb

Link: Here is a note i made in Facebook

It is not who we are yesterday, but on who we are today and tomorrow!.
“The reason why evil dominates is for good people to do nothing”
I don’t want to be self-righteous. I just don’t want to regret one  day that i did nothing.

Below is a letter i wrote to Miss Mela:

Continue reading

KKB BENILDE GOES ONLINE: Stay connected, Stay Blessed!

20 May

https://i2.wp.com/photos.friendster.com/photos/44/31/106791344/1_248247318l.jpg

Greetings KKBs! Good news! You dont want to be left out with the KKB gatherings and activities, Right?. So with the help of worldwide web and online social networks, KKB BENILDE is now going online!. Continue reading